Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Swedish Audio Request

chachachico
633 Words / 0 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Please read it at a natural speed ,better without too much accent from the south. If you are from South Sweden, then do read it in the standard dialect.
Tusand tack!

Tjeckien blev självständigt genom den fredliga sammetsrevolutionen år 1989 och har sedan dess haft en lyckad övergång från kommunism till demokrati och marknadsekonomi.

Geografi och miljö

Tjeckien är ett öppet slättlandskap omgivet av höga branta berg. Landets högsta berg är Sněžka i Krkonoše (Riesengebirge) med 1602 meter över havet. Landet har ett kontinentalt klimat med långa, kalla och förhållandevis torra vintrar och varma somrar. Skog täcker omkring en tredjedel av landet men i likhet med resten av Mellaneuropa så är stora delar av skogen i Tjeckien, särskilt barrskogen, drabbat av skogsdöd som en följd av påverkan av miljögifter och sur nederbörd. Däggdjursfaunan består av 85 arter. Bland annat rovdjuren björn, varg och lodjur.

Miljöproblemen i Tjeckien är luft- och vattenförsurning. I vissa områden är detta så pass allvarligt att det utgör en reell hälsofara för invånarna. Situationen har förbättrats sedan Tjeckien blev medlem i EU år 2004.


Historia

Även om Tjeckien först blev upprättat år 1993 har området varit under stora delar av historien varit enheter med olika självstyren, i första hand kungariket Böhmen. Efter första världskriget och upplösningen av den habsburgska dubbelmonarkin Österrike-Ungern formade tjeckerna och slovakerna ett eget land. Tjeckoslovakien bestod av territorier från Österrike (Böhmen och Mähren) och Ungern (dagens Slovakien). I slutet av andra världskriget blev de tjeckiska delarna av landet annekterade av Tyskland och Slovakien utnyttjade situationen och förklarade sig självständigt och allierade sig med Tyskland. Efter kriget underkastades hela Tjeckoslovakien av Sovjetunionen. År 1968 blev kravet om att förändra kommunismen till socialism med ett mänskligt ansikte brutalt nedslaget av regimen. Detta ledde till antisovjetiska demonstrationer som åter medförde repressalier och brutalitet från Sovjetunionen. När Sovjetunionen började upplösas år 1989 fick Tjeckoslovakien sin frihet genom den fredliga sammetsrevolutionen. År 1993 delades Tjeckoslovakien och Tjeckien och Slovakien blev två självständiga stater.
Samhälle och politik

En ny grundlag för Tjeckien antogs år 1992 och Václav Havel, tidigare president för Tjeckoslovakien, valdes till landets första president. De två största och viktigaste partierna i Tjeckien är Medborgardemokraterna (ODS), lett av Václav Klaus (landets första statsminister), och socialdemokraterna (ČSSD). ODS vill huvudsakligen ha en radikal övergång till marknadsekonomi medan ČSSD har rötter i den förkommunistiska tiden. ČSSD grundades år 1878 men tvingades slås samman med kommunistpartier år 1948. I november år 1989 grundades ČSSD på nytt. ČSSD definierar sig idag som ett västerländskt socialdemokratiskt parti.

Tjeckien var ett av de tre tidigare länderna i östblocket som i juli 1997 bjöds in för att utvidga NATO. Tjeckien blev medlem i NATO år 1999 och i EU år 2004.

Ett speciellt problem har varit knutet till förhållandet med Tyskland på grund av att den stora tyska folkgruppen sudettyskarna fördrevs från Tjeckien efter andra världskriget. Efter långa förhandlingar antog Tyskland och Tjeckien en proklamation där Tyskland beklagade Nazitysklands övergrepp på Tjeckoslovakien och Tjeckien beklagade sin behandling av sudettyskarna efter andra världskriget.
Ekonomi och handel

Tjeckien har en lång tradition som ett lyckat industriland och sitt fördelaktiga läge till Västeuropa. Kombinerat med sina demokratiska traditioner från mellankrigstiden hade Tjeckien ett bättre utgångsläge in många av de andra länderna i Sovjetunionen med att klara övergången till privatkapitalism och demokratiskt flerpartisystem. Ekonomen Václav Klaus blev Tjeckiens första statsminister och ledde övergången till marknadsekonomi. Efter millennieskiftet har den ekonomiska tillväxten varit jämn med en inflation som hållits under kontroll och en arbetslöshet som ligger runt genomsnittet i EU. Tjeckien är trots detta beroende av vad som sker på världsmarknaden, särskilt vad som händer i Tyskland. Under den globala finanskrisen år 2008 blev Tjeckien drabbat förhållandevis hårt. Det finns även bekymmer för korruption, en stor andel personer som ska pensioneras och det litet hållbara välfärdssystemet.

Industrin sysselsätter idag ungefär 39 % av Tjeckiens arbetsföra befolkning, 3 % är sysselsatta i jordbruket och 58 % är sysselsatta i tjänstesektorn. Tjeckien har en stadigt växande turistnäring och är också känt för sin ölproduktion.

Recordings

No Recordings yet

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links