Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Navajo Audio Request

blindside70
101 Words / 1 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Curious

Łóóʼ adishishí
''Wikiibíídiiya'' bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to: navigation, search
Niʼ Hatso
táyiʼ naaldeehii
Łóóʼ adishishí
Status iucn3.1-NVlin6.svg
Dasyatis thetidis.jpg
Nidaʼałkááhí bikʼehgo Dasyatidae wolyé
Tónteel
naaldeehii daʼalghałígíí
Loo'adishishi map.svg
Chat bubbles.svg

Łóóʼ adishishí Bilagáana bizaadjí éí stingray wolyé.

Łóóʼ adishishí éí tónteeldi (tábąąhgi) dahólǫ́ áádóó éí "łóóʼ ooshgę́ęzhii" dah yikahjiʼ atah daasdzoh. Nááná Deesdoigi[? 1] dóó Honeezílígi[? 2] tʼéiyá dahólǫ́. Naakidi neeznádiingo da łóóʼ adishishí áłʼąą átʼé.[1]

Díí łóóʼ éí tʼáá áłtso bitsʼíís niteelgo bitseeʼ nineez; agháʼánéelą́ą́ʼ éí táłtłʼáahgi naaldeeh. Táłtłʼááh chʼosh dóó táłtłʼááh chʼosh chʼééh digháhii deildeeł; łahda łóóʼ ałdóʼ deilghał.

Łóóʼ adishishí bitseeʼ éí kʼaasdá biyiʼígo bikʼidiitaałgóó tʼéiyá yiishish; ndínóochéeł łeh.

Recordings

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links