Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Norwegian Audio Request

adelie
198 Words / 0 Recordings / 0 Comments

Mir iskusstva, på russisk Мир иску́сства («En verden av kunst» eller «Kunstens verden») var et russisk magasin og den kunstneriske bevegelsen redaksjonen stiftet og inspirerte. Bevegelsen hadde stor innflytelse på russerne som bidro til å revolusjonere europeisk kunst i det første tiår av 1900-tallet. Fra 1909 bidro også mange av miriskusniki, det vil si medlemmer av bevegelsen, til selskapet Ballets Russes som holdt til i Paris. Paradoksalt nok var det få vesteuropeere som faktisk så noen utgaver av selve bladet.

Ballets Russes var et ballettkompani som ble dannet i 1909 av den russiske impressario Sergei Diaghilev. Den hadde sin premiere den 18. mai 1909. Kompaniet holdt først til i Théâtre Mogador og Théâtre du Châtelet i Paris og siden i Monte Carlo. Det hadde sitt utspring i tsarens keiserlige ballett i St. Petersburg, som alle kompaniets dansere tilknyttet og hadde fått sin trening under innnflytelsen av den store koreografen Marius Petipa. Det skapte sensasjon i det vestlige Europa gjennom den vitalitet som de russiske danserne oppviste sammenliknet med det som Paris kunne varte opp med på den tiden. Ballets Russes ble det mest innflytelsesrike ballettkompaniet på 1900-tallet. Innflytelsen i den ene eller annen form gjør seg fremdeles gjeldende.

Recordings

No Recordings yet

Comments