Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

Study_English
201 Words / 3 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Xin bạn giúp tôi nghe giỏi hơn.
Tôi đang học tiếng việt giọng miền bắc.
Đây là quyển sách nhỏ cho trẻ con.

Sờ
Bạn biết một vật là mịn màng hay thô ráp bằng cách nào?
Tay bạn là các cảm biến của bạn, chúng rất nhạy và cứng cáp!
Nếu bạn chơi mà không đeo găng tay trong tuyết,
bạn biết là tay bạn sẽ lạnh!
Gấu bông có cảm giác mềm và lông lá.
Chơi đất sét có cảm giác ướt át!
Da bạn là một phần cơ thể bạn giúp hiểu được
cảm giác của những vật khác nhau trong tay bạn.
Xúc giác xuất phát từ các dây thần kinh trong da bạn
truyền đến não và truyền thông điệp!
Não của bạn quyết định nhanh phải làm gì
và các dây thần kinh truyền thông điệp trở lại cho bạn!
Do đó khi bạn chạm vào một vật sắc,
các dây thần kinh của bạn yêu cầu bạn dừng lại!
Hoặc chúng yêu cầu bạn phải cẩn thận
khi chạm vào một cánh hoa mềm.
Xúc giác giúp bạn tìm hiểu về tự nhiên và mọi vật.
Thật là thú vị với tất cả kiến thức nó mang lại!
Xúc giác của bạn cũng cho bạn biết sự quan tâm,
như cái ôm của một người thân yêu.

Recordings

  • Sờ (Đây là quyển sách nhỏ cho trẻ con) ( recorded by thuly ), The north: hanoi

    Download Unlock
  • Sờ (Đây là quyển sách nhỏ cho trẻ con) ( recorded by linda26 ), unspecified accent

    Download Unlock
  • Sờ (Đây là quyển sách nhỏ cho trẻ con) ( recorded by Saigon ), unspecified accent

    Download Unlock

Comments