Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Swedish Audio Request

Smackle
73 Words / 2 Recordings / 0 Comments

Skogskyrkogården invigdes 1920 och är Stockholms största begravningsplats. Den utgör en unik helhet där landskap och byggnader samverkar till en värdig miljö för det sakrala ändamålet. Skogskyrkogården med de olika begravningskapellen har utformats av två av de mest betydande arkitekterna inom modern svensk arkitektur, Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz.

Anläggningen är av riksintresse för kulturminnesvården och är även upptagen på UNESCO:s världsarvslista. Den skyddas genom detaljplan och genom kulturminneslagens bestämmelser om kyrkliga kulturminnen.

Recordings

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links