Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Dutch Audio Request

Skaner
61 Words / 1 Recordings / 2 Comments

Geen dood ontstaat in het getal,
dat mij met u verbonden heeft.
Er is niets in het toestel
dan het suizen van de eeuwigheid.

Misschien dat zich nog eens herhaalt
een oogopslag, een siddering
van zijde, die nog niet verging,
en dat het hoorbaar wezen zal,

o teken, dat u overleeft,
om zich te voegen in de ring
cijfers mijner verzerkering.

Recordings

Comments

hurdsean
Oct. 9, 2011

1. "verzerkering" is a typo, it should be "verzekering" (insurance, assurance). I checked with the Achterberg-concordantie: http://achterberg.ontheweb.nl/. It seems a lot of people have copied this confusing typo ("zerk" happens to be a relevant word even though "verzerking" does not exist.)
2. I'm not very good with poems; I might replace it and I invite any other native speakers of Dutch to make a better version.

Skaner
Oct. 9, 2011

Don't worry, I'm sure it will be fine. I just found it off a web page and haven't actually really looked at yet. Thank you very much anyway.