Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Czech Audio Request

Looja
393 Words / 2 Recordings / 1 Comments
Note to recorder:

Natural speed please.

Pohádky s písničkou - Cestář
Petra Raková

"Budeš silný a tvé paže budou tvrdé jako kámen," zašeptala první sudička a ustoupila trochu dozadu. "Lidé tě budou mít rádi," usmála se druhá. "A tvým osudem budou cesty," sklonila se nad kolébkou poslední sudička, políbila malého Cyrila na růžové čelíčko a pak všechny tři zmizely, jakoby jen obláčkem modrým a snem pouhým byly.

Dvacet let a ještě dva roky uplynuly od té noci a z Cyrila vyrostl statný mladík. Vesnička o pár domcích se zatím pořádně rozrostla, bylo to již skoro malé město. A když městečko, tedy je třeba náměstí, nikoliv náves. A na tom náměstí kašnu, jak se na pěkné úhledné a spořádané městečko sluší. Ale co by byla kašna bez pěkné dlažby? A co by bylo dlážděné náměstíčko bez pěkně rovných štěrkovaných cest všude kolem?

I sešla se rada nejmoudřejších mužů a žen. "Je zcela nezbytné, abychom měli cestáře, který by s pomocí ostatních nejen vše pěkně vydláždil, ale také nadále cesty i náměstí v řádném stavu udržoval." Usneslo se shromáždění moudrých. Dále pak stanovili takto: "Budiž mu za to dán dvojnásobek ročního platu ponocného. Neb je to práce kromobyčejně těžká." Teď již jen zbývalo rozhodnout, komu bude tato důležitá úloha svěřena.

Mnoho dnů a nocí zasedalo shromáždění nejmoudřejších, nejzkušenějších a nejváženějších, aby našli toho pravého. Návrhů padlo nepočítaně, ale stále se nějak nemohli shodnout. Až se na to sudičky nemohly dívat. Losem určily, která půjde na radnici, která přímo za Cyrilem a která za jeho matkou. Tu noc měsíc svítil obzvláště jasně.

Co všechno sudičky našeptaly spícím, to se nikdo nedozví. Jasné je jen to, že ráno již věděla celá ves - totiž celé městečko -, kdo je pro jejich cesty ten pravý. "Cyril cestářem!" "Pro naše cesty je Cyril štěstí!" ozývalo se pod okny radnice. "Utište se," promluvil starosta a zavolal Cyrila k sobě. "Chceš tu práci, hochu?" Mladík přikývl, že ano a rád, a převzal cestářské kladivo.

A to byla ta slavnost, o které se vypráví až po dnešní časy. Ta slavnost, při které Cyrilovi jako novému cestáři každý připíjel plnými doušky a každý mu přál, aby se mu práce dařila a všechny cesty ho na slovo poslouchaly. Že pak nastaly všem, Cyrilovi i jeho pomocníkům, dlouhé dny plné těžké dřiny, o tom už se tolik nemluví. Ale to tak bývá, že se slavnostní dny pamatují lépe než ty všední.

Recordings

Comments

Mikiela
March 28, 2011

If you have any recommendation for ways to achieve better recording quality, please, let me know. I have started using RS recently and have little experience.

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.