Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

Hemulen
40 Words / 4 Recordings / 0 Comments

Có chút nắng hồ Gươm

Trong mắt người lữ thứ

Có chút gió Tây Hồ

Trong hơi thở ngao du

Có chút hương hoa sữa

Trong vòm lá me bay

Có chút mây Hà Nội

Trong cơn mưa Sài Gòn

Recordings

 • Gặp bạn Hà Nội ở Sài Gòn ( recorded by quanghuy88 ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Gặp bạn Hà Nội ở Sài Gòn ( recorded by lhdc ), Northern

  Download Unlock
 • Gặp bạn Hà Nội ở Sài Gòn ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Gặp bạn Hà Nội ở Sài Gòn ( recorded by Bach ), Southern Vietnam

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Có chút nắng hồ Gươm
  Trong mắt người lữ thứ
  Có chút gió Tây Hồ
  Trong hơi thở ngao du

  Có chút hương hoa sữa
  Trong vòm lá me bay
  Có chút mây Hà Nội
  Trong cơn mưa Sài Gòn

Comments