Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Swedish Audio Request

Darkmystere
132 Words / 1 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Speak clearly, but at natural speed please.


1. Om jag förstått det riktigt, så …

2. Som du redan vet så ...

3. som ni redan vet så …

4. som Ni redan vet så …

5. Det är inte ett så stort problem.

6. Det är en fråga om tycke och smak.

7. Såvitt jag vet!

8. Jag tycker det verkar som om …

9. Det stämmer vanligtvis att …

10. Man kan aldrig veta, men ...

11. Jag har inte tänkt på det förut, men …

12. Om jag inte har fel, så …

13. Jag är inte säker på om ...

14. Som alla andra.

15. Jag har min egen åsikt om det, men …

16. jag är ingen expert, men …

17. hundra procent

18. Utan tvivel.

19. Helt sant!

20. sannerligen

21. Utan tvekan.

Recordings

 • Swedish <-> English Connectors Pt.3 ( recorded by vargsvans ), Southern Swedish

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  1. Om jag förstått det riktigt, så …

  2. Som du redan vet så ...

  3. som ni redan vet så …

  4. som Ni redan vet så …

  5. Det är inte ett så stort problem.

  6. Det är en fråga om tycke och smak.

  7. Såvitt jag vet!

  8. Jag tycker det verkar som om …

  9. Det stämmer vanligtvis att …

  10. Man kan aldrig veta, men ...

  11. Jag har inte tänkt på det förut, men …

  12. Om jag inte har fel, så …

  13. Jag är inte säker på om ...

  14. Som alla andra.

  15. Jag har min egen åsikt om det, men …

  16. jag är ingen expert, men …

  17. hundra procent

  18. Utan tvivel.

  19. Helt sant!

  20. sannerligen

  21. Utan tvekan.

Comments