Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Swedish Audio Request

Darkmystere
123 Words / 1 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

I understand it's a lot but I think they will really help me improve my speaking, and eliminate blank spots from my talking. (Please speak clearly, but at a natural speed)


1. Hjärtligt tack!

2. Det är en bra fråga.

3. Frage Det är en väldigt svår fråga.

4. För länge sen …

5. Förståeligt!

6. Uppriktigt sagt, så …

7. Oss emellan, så …

8. Hur som helst.

9. Aja …

10. Tja, faktiskt, så …

11. Hur ska jag säga det?

12. Jag måste säga att …

13. För det första, så …

14. För det andra, så …

15. Jag vill att du vet om att …

16. Jag vill att ni vet om att …

17. Jag vill att Ni vet om att …

18. Jag är rädd för att …

19. Ibland verkar det som om

20. I grund och botten, så …

21. För min del, så …

Recordings

 • Swedish <-> English Connectors Pt.1 ( recorded by Dalong ), Uppsala, Beijing

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓


  1. Hjärtligt tack!

  2. Det är en bra fråga.

  3. Det är en väldigt svår fråga.

  4. För länge sen …

  5. Förståeligt!

  6. Uppriktigt sagt, så …

  7. Oss emellan, så …

  8. Hur som helst.

  9. Åja …

  10. Tja, faktiskt, så …

  11. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga?

  12. Jag måste säga att …

  13. För det första, så …

  14. För det andra, så …

  15. Jag vill att du vet om att …

  16. Jag vill att ni vet om att …

  17. Jag vill att Ni vet om att … (FÖRÅLDRAT)

  18. Jag är rädd för att …

  19. Ibland verkar det som om

  20. I grund och botten så …

  21. För min del så …

Comments