Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Polish Audio Request

Commander
50 Words / 1 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Please reasonably slower than normal speed. This is to learn the pronunciation.

przy śniadaniu
teren budowy
pomyślne tendencje w rozwoju gospodarczym
roślina przemysłowa
sztuka stosowana
tłum przechodniów
na otwartym powietrzu
dumny jak paw
archiwum rodzinne
ośrodek zdrowia
mało znany
tablica pamiątkowa
zasady społeczno-gospodarcze
kuchnia polowa
okres przygotowawczy
z ważną miną
przy ścianie
staw skokowy
park miejski
znajdować powód
bogate doświadczenie
nawet gdyby

Recordings

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.