Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Swedish Audio Request

-deleted-user-
263 Words / 1 Recordings / 1 Comments

Kanalens historia

De tidigaste grävningarna

De tidigaste försöken att bygga en vattenväg mellan Saimen och Finska viken gjordes redan åren 1499 och 1607. Det första är nu täckt av den nuvarande kanalen, men spår av grävningarna som leddes av B.S. Juusten, kommendant för Viborgs slott och Olofsborg i Nyslott, kan ännu ses vid Muukontie i Villmanstrand.

Det första byggnadsskedet

När Finland i början av 1800-talet blev en autonom del av det ryska kejsardömet togs planerna att bygga en kanal upp på nytt. Kanalen byggdes 1845-1856 och öppnades för trafik den 7 september 1856, samma dag som kejsar Alexander II kröntes. I kejsarens kanal, som var 58 km lång, fanns det 28 slussar. Vid tiden för första världskrigets utbrott uppgick trafiken i kanalen till omkring 700 000 ton per år. De omkring 13 000 frakt- och passagerarfartygen förde samtidigt en fläkt med sig från haven och från S:t Petersburgs och Viborgs internationella atmosfär.

Det andra byggnadsskedet

Kring sekelskiftet 1800-1900 hade en egen fartygstyp "Saimenångaren" utvecklats. Den var dimensionerad med tanke på den gamla kanalens slussar. På 1920-talet blev det nödvändigt att utvidga kanalen för större fartyg. Av detta andra byggnadsskede var nästan hälften klart när andra världskriget bröt ut.

Det tredje byggnadsskedet

Den nuvarande riksgränsen delar kanalen i två delar. Ett unikt avtal slöts 1963 om att området på den sovjetiska sidan skulle utarrenderas till Finland. Arrendetiden är 50 år. Det tredje byggnadsskedet 1963-68 var ett stort projekt. I arbetet ingick bland annat 43 kilometer egentlig kanal, åtta slussar och ett tjugotal broar. President Urho Kekkonen invigde den nya kanalen den 5 augusti 1968.

Recordings

  • Saima kanal (1/2) ( recorded by peite ), Stockholm/Norrbottniska/Uppland/Värmland etc.

    Download Unlock

Comments

peite
April 16, 2011

Tack! Det var så lite så!
...Men det var en ganska svår text, eller hur?
Men det är förstå gången för mig att läsa här på Rhinospike. Jag tycker mycket om att läsa högt och ser fram emot att kunna läsa mera snart!

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.